COVID-19

Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vážené dámy, 

vážení páni,

Dovoľte, aby sme Vás informovali o záväzných hygienicko-epidemiologických opatreniach pre konanie 23. kongresu slovenských a českých osteológov v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava v termíne 17. až 19. septembra 2020. Opatrenia vychádzajú z aktuálne epidemiologickej situácie a zásad (usmernení) prijatých  Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Žiadame Vás, aby ste sa týmito záväznými hygienickými a ochrannými opatreniami riadili. Ich cieľom je zaistiť optimálne a maximálne bezpečné podmienky pre všetkých účastníkov a bezproblémový priebeh nášho kongresu. 

REGISTRÁCIA

Pri vstupe do hotela a všetkých priestorov kongresu musia mať účastníci rúško alebo iné prekrytie dýchacích ciest. Pri registrácii obdržíte 2 ks ochranných rúšok.

Pri vstupe do hotela a taktiež pri registračnom pulte sú k dispozícii dezinfekčné gély a roztoky na  dezinfekciu rúk.

Prosíme Vás, aby sa pri registrácii rozptýlil nápor účastníkov a aby ste dodržiavali dostatočné odstupy.

Meranie telesnej teploty sa bude vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia.

Žiadame Vás o vyplnenie čestného vyhlásenie o absencii príznakov vírusového ochorenia, neinfekčnosti a necestovaní do rizikových krajín. Prosíme uviesť všetky pravdivé údaje, ktoré sú použiteľné v prípade nutného kontaktu. Budeme radi, ak si čestné vyhlásenie prinesiete už vopred vyplnené (k dispozícii na stiahnutie je na webovej stránke – TU).

PREDNÁŠKY a KONGRES

Vstup do prednáškovej miestnosti je možný len s rúškom, alebo iným prekrytím dýchacích ciest.

Kvôli Vašej bezpečnosti budú stoličky rozložené naširoko, aby bol dodržaný odstup minimálne 2 metre. 

Pred vstupom a vo všetkých priestoroch sú k dispozícii dezinfekčné gély a roztoky na  dezinfekciu rúk.

Po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný.

Výstavné stánky sú usporiadané s väčšími rozostupmi, prosíme aby ste pri stánkoch dodržiavali dostatočné odstupy a všetky zásady R-O-R (rúška – odstup – ruky). 

Vzduch v priestoroch prednáškovej sály  bude kompletne vydezinfikovaný ozónovou filtráciou, ktorá spoľahlivo likviduje všetky vírusy a baktérie.

Občerstvenie bude počas kongresu zabezpečené a vydávané výhradne hotelovým personálom za prísnych hygienických opatrení. 

Priestory hotela budú vždy ráno, na obed a večer kompletne dezinfikované personálom hotela.

Prosíme, aby sa každý účastník správal zodpovedne a pri akomkoľvek podozrení či výskyte príznakov a symptómov respiračného ochorenia, aby bezodkladne opustil priestory kongresu.

Ďakujeme, že ste zodpovední.