Odborné sympózium podporené spoločnosťou AMGEN

VÍZIA MANAŽMENTU OSTEOPORÓZY

  1. Liečime všetkých pacientov s osteoporózou? Payer J. (Bratislava)
  2. Problémy s chronickou liečbou osteoporózy v období pandémie. Tomková S. (Košice)
  3. Je potrebná spolupráca osteológa a stomatológa? Riznič M. (Košice)