Milí kolegovia, ctení priatelia,

vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu a zvládnutie celej krízy spôsobenej koronavírusom sa tešíme, že po uvoľnení reštrikčných opatrení v oboch krajinách sa náš spoločný výročný kongres môže v septembri uskutočniť. Veríme, že sa stretneme vo veľkom počte a zároveň Vás chceme vyzvať na aktívnu účasť, termín zasielania abstraktov sme predĺžili do 1.7.2020 na emailovú adresu vician@sls.sk.

Organizačný výbor

Do začiatku kongresu ostáva

Registrácia na kongres