Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

Dovoľujeme si aktualizovať informácie ku konaniu 23. Kongresu slovenských a českých osteológov. Na základe odporúčaní Krízového štábu 14.9.2020 sa rozhodlo, že kongres sa uskutoční v prezenčnej forme v hoteli DoubleTree by Hilton. 

Vzhľadom na neúčasť zahraničných hostí a niektorých prednášajúcich sa bude program kongresu modifikovať. 

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa nebudú konať spoločenské večery.

Vašu účasť si veľmi vážime a Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Aj preto každý účastník dostane pri registrácií 2 ks ochranných rúšok.

V rámci ochrany zdravia všetkých účastníkov prijal organizačný výbor kongresu záväzné hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré nájdete na stránke http://osteo2020.sk/covid-19

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, aby ste si so sebou priniesli čestné vyhlásenie.

Tešíme sa na Vašu účasť a sme presvedčení, že pri rešpektovaní navrhnutých protiepidemiologických opatrení a vzájomnej ohľaduplnosti prebehne kongres v príjemnej atmosfére.

Želáme Vám mnoho pozitívnych a inšpiratívnych vedeckých stretnutí s kolegami.

S pozdravom,

Prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
prezident kongresu

Registrácia na kongres