Milé kolegyne, milí kolegovia, ctení priatelia,

v mene organizačného výboru 23. kongresu slovenských a českých osteológov si Vám dovoľujem oznámiť, že napriek súčasnej epidemiologickej situácii s ochorením COVID-19 sa náš spoločný kongres aj tento rok uskutoční v plánovanom termíne 17. až 19. septembra 2020. O forme kongresu (prezenčná, online, či kombinovaná) sa rozhodne dodatočne. Zároveň Vás vyzývam, aby ste posielali svoje abstrakty na emailovú adresu vician@sls.sk . Posunuli sme termín podávania abstraktov do 1.7. 2020. Teším sa na osobné stretnutie.

S úctou Juraj Payer

Do začiatku kongresu ostáva

Registrácia na kongres